Het boek

Activerende Werkvormen voor Bètadocenten cover

Het boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’ is voor 19,10 euro verkrijgbaar via onder meer Bol.comManagementboek.nl en de uitgever Garant.

Activerende werkvormen verrijken en versterken je les. De leerlingen werken samen, met een heldere focus en met veel plezier. Jij als docent observeert, begeleidt en geniet. Maar, het voorbereiden van werkvormen kan veel tijd kosten. En vind maar eens een goede werkvorm, eentje die je bij natuurkunde, scheikunde, wiskunde of informatica kunt gebruiken. De 27 werkvormen in dit boek vergen allemaal tussen de 5 en 30 minuten voorbereiding. Je kunt de opgaven uit het lesmateriaal gebruiken om de werkvormen inhoud te geven. De aanpak en voorbeelden in dit boek helpen bètadocenten op de middelbare school hun leerlingen te activeren en te motiveren. Ook docenten van andere vakken, evenals basisschoolleraren, vinden er inspiratie. De concrete aanwijzingen maken de activerende werkvormen tot een gegarandeerd succes.

Het boek is geschreven door Martin Bruggink, vakdidacticus informatica aan de lerarenopleiding van de TU Delft en coördinator van het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Martin schreef eerder aan ‘Starten met een Professionele Leeromgeving‘ en ‘Scrum in Actie‘.

Titel: Activerende Werkvormen voor Bètadocenten – Praktische voorbeelden

Uitgever: Garant

ISBN: 987-90-441-3559-6

Illustraties en omslagontwerp: Nici Metselaar

Publicatie: oktober 2017